projekty

                                                                                                           

Instytut Tolerancji wraz ze Stowarzyszeniem Mosty Europy

oraz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia 

zapraszają 14 września do Centrum Dialogu im. Marka Edelmana na konferencję oraz debatę publiczną

na temat

Reżim komunistyczny w pamięci polskiej i rosyjskiej - kraj, region, miasto (Łódź i Iwanowo)

 

10.00 - 15.00 Konferencja

10.00 - Przywitanie uczestników.

10.10 -  Aleksandra Sumorok (ASP) - Architektura socrealistyczna w Łodzi.

10.30 - Mikhail Timofeev (Uniwersytet w Iwanowie) - Specyfika desowietyzacji Iwanowa jako ojczyzny pierwszej Rady (1991-2016).

10.50 - Alexander Markov (RGGU, Moskwa) - Nostalgia za literaturocentryzmem: programowanie nostalgii przez współczesną literacką kulturę rosyjską.

11.10 - Dorota Utracka (AHE) - Pamięć reżimu - reżim pamięci. Upamiętnienie i (od)pamiętnienie w ponowoczesnym dyskursie literackim i kulturowym.

11.30 - Jan Ratuszniak (AHE) - Ocena przemian społecznych i ekonomicznych lat 90. XX w. w twórczości Kira Bułyczowa i Andrzeja Sapkowskiego.

11.50 - Elżbieta Kapral (UŁ) - Pamięć o reżimie komunistycznym w świetle wybranych utworów prozy polskiej i niemieckiej.

12.10 - Dyskusja.

12.30 - 13.00  - Przerwa kawowa

13.00 - Magdalena Lachowicz (UAM) - "Mała Moskwa" - transformacje postkomunistyczne w publicznej przestrzeni Legnicy.

13.20 - Violetta Wiernicka (Łódź, Mosty Europy) - Łódź włókiennicza czasów socjalizmu (1945-1989) w rosyjskich mediach. W jaki sposób istnieje pamięć o "mieście czerwonych tkaczy"?

13.40 - Wiesław Romanowski (Warszawa, Mosty Europy) - Pola semantyczne rzeczownika" komunista" w wypowiedziach publicznych Jarosława Kaczyńskiego i Władimira Putina.

Analiza porównawcza.

14.00 - Jan Morawicki (UŁ) - Praktyki komunikatywne rosyjskich dziennikarzy: doświadczenie totalitarnego dziedzictwa i rzeczywistość autorytarna.

14.20 - Alexander Feduta (Mińsk) - "Nibystalinizm, albo Łukaszenka na tle Stalina". O nieudanej próbie rehabilitacji stalinizmu we współczesnej Białorusi.

14.40 - Dyskusja.

 

15.00 - 17.00  - Przerwa obiadowa

 

17.00 - 20.00 - Debata publiczna: Reżim komunistyczny w pamięci polskiej i rosyjskiej (na debacie tłumaczenie symultaniczne będzie zapewnione)

17.00 - Dyskusja panelowa: Dyskusję poprowadzą: prof. Roman Backer (UMK, Pamięć struktur myślenia w Polsce i w Rosji) oraz prof. Evgeni Gontmakher (Moskwa, Komitet Inicjatyw Obywatelskich - Dlaczego Rosja do tej pory nie wyrzekła się Stalina?).

18.15 - Przerwa kawowa

18.40 - ciąg dalszy dyskusji poprowadzą: prof. Andrzej de Lazari (Łódź, Mosty Europy) - Reżim komunistyczny we współczesnej polskiej i rosyjskiej karykaturze.

oraz Irina Varskaya (redaktor naczelna czasopisma "Gefter", Etyka katastrof i pamięć historyczna w Rosji).

 

 

Na konferencji oraz na debacie o Reżimie komunistycznym w pamięci polskiej i rosyjskiej postaramy się wyjaśnić i zrozumieć, dlaczego Rosjanie tak bardzo różnią się od nas w postrzeganiu przeszłości komunistycznej. Dlaczego, według badań Centrum Lewady, w styczniu 2017 roku "miłość Rosjan do Stalina osiągnęła maksimum"? O ile w marcu 2016 roku "zachwyt", "szacunek" i "sympatię" do tego ludobójcy (w polskim pojmowaniu) wyrażało 37 procent wielonarodowych mieszkańców Federacji Rosyjskiej, to w styczniu 2017 liczba ta wzrosła do 46 procent. Podobnie wzrosła sympatia do Leonida Breżniewa - z 39 do 47 procent. Jednocześnie poparcie dla Władimira Putina wciąż utrzymuje się na poziomie ponad 80 procent. Na dzień dzisiejszy w głowie nam się to nie mieści, uważamy jednak, że po zrozumieniu łatwiej znajdziemy drogę do wzajemnego porozumienia. Nie będzie to chyba trudne, gdyż nikt z zaproszonych przez nas Rosjan nie czuje sympatii ani do Stalina, ani do Breżniewa.

Mosty Europy

Bridges within Europe

nasza Deklaracja

our Declaration

członkowie

members

statut

charter

kontakt

contact